kondycjaumyslu - Kondycja Umysłu

Kondycja Umysłu

Zapraszam dzieci i młodzież na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, mających trudności w zakresie czytania, pisania, liczenia i ortografii (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia). Oferuję zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, a także terapię dla dzieci z zespołem Aspergera i zespołem Downa.

zobacz na:

www.kondycjaumyslu.pl